Regulamin sklepu internetowego Inizio.pl

Regulamin sklepu internetowego Inizio.pl


§ 1 Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem http:// inizio.pl
Sprzedawcą i właścicielem sklepu jest Agnieszka Błahuszewska , Marta Lewkowicz prowadzące działalność gospodarczą
pod firmą Inizio S.C. A.Błahuszewska M.Lewkowicz 15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 24 Nip 9662088978 Regon
200793773
Dane kontaktowe Sprzedawcy:
Inizio S.C. A.Błahuszewska M.Lewkowicz
15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 24
tel. 533333146
tel. 533333145
e-mail: biuro@inizio.pl


2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż akcesorii meblowych za pośrednictwem sieci Internet oraz telefonicznie.
3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny Klienta
minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla
Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 27 lub nowszej (włączenie w
przeglądarce internetowej Cookies oraz Java script).
4. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujące przemoc,
zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z treścią i akceptacja
niniejszego Regulaminu.


§ 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego


Rozpoczęcie korzystania ze sklepu internetowego może odbyć się na dwa sposoby:

  • poprzez rejestrację, należy wypełnić formularz rejestracyjny,
  • bez konieczności rejestracji.

Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i zaakceptowanie formularza zamówienia udostępnianego na stronie
sklepu internetowego.
Warunkiem rejestracji oraz zamówienia bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji, wymagane przy zakupach bez rejestracji albo przy zakupach przez
telefon, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub
budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ich uzupełnienia lub weryfikacji. W
przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
§ 3 Składanie zamówień
Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób:
poprzez stronę internetową:
telefonicznie,
drogą e-mailową.
Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez
cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od
pracy będą realizowane następnego dnia roboczego, w przypadku braku towaru na magazynie po potwierdzeniu
dostępności przez sklep. Składanie zamówień drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach funkcjonowania
sklepu internetowego podanych na stronie sklepu w zakładce ?kontakt?.
Klient po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej z wykorzystaniem właściwego loginu i hasła
(posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie ? bez konieczności każdorazowego wpisywania
swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we
wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego
zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.
Klient może złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.
Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka, a następnie wskazanie
sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury Vat, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury
oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia lub adresu dostawy.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, Klient
Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany
przez Klienta adres e-mail, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów
objętych zamówieniem.
§ 4 Ceny i metody płatności
1.Ceny towarów udostępnionych Klientom na stronie internetowej inizio.pl są cenami
brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które
ponosi kupujący.
2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez
Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w
ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i
odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich
zmian.
3.Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
1.przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 60 1050 1823 1000 0091 4653 3105
(ING BANK ŚLĄSKI S.A., Oddział w Polsce). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta
w chwili wpływu całej należności na konto Sprzedawcy,
2.za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej tpay. Realizacja zamówienia
zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone
zamówienie na koncie Sprzedawcy,
3.osobiście gotówką przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, od
pracownika Firmy Kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej (za pobraniem). Realizacja
zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili otrzymania dodatkowego ich potwierdzenia
elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem
złożonego zamówienia.
4.Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar oraz w przypadku wysyłki, kosztów jej
wykonania.
5.Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a
jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju,
gabarytów i ciężaru towaru.
§ 5 Wysyłka towaru
1.Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski i poza jej granicami, z
zastrzeżeniem że warunki dostawy za granice Polski powinny być uzgadniane
indywidualnie ze Sprzedawcą.
2.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru towarów:
1.przesyłka Pocztą Polską po przedpłacie,
2.przesyłka Firmą Kurierską Geis za pobraniem,
3.przesyłka Firmą Kurierską Geis po przedpłacie,
4.Paczkomaty InPost po przedpłacie,
5.Paczkomaty InPost za pobraniem,
6.odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
1.Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 7 dni robocze
liczone od daty zaksięgowania wpłaty na koncie lub od chwili potwierdzenia złożenia
zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
2.Czas dostarczenia zamówionego towaru przez:
1.Pocztę Polską (na terenie Polski) wynosi od 1 do 5 dni robocze,
2.Firmę Kurierską K-EX wynosi 1 ? 2 dni robocze,
3.Paczkomaty InPost wynosi 1 ? 3 dni robocze,
1.Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy zależny od wybranej opcji
dostawy przedstawionej w pkt 4.
2.Do każdego zamówionego towaru dołączany jest paragon lub faktura Vat.
§ 6 Reklamacje
1.Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i zostały
dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury
Vat.
3.Reklamacje można składać pisemnie na adres Inizio A.Blahuszewska M.Lewkowicz 15-
545 Białystok ul. Ciołkowskiego 24, drogą e-mailową na adres e-mail: biuro@inizio.pl,
telefonicznie: 533333146, bądź w innej formie.
4.W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające
je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia. Brak ustosunkowania
się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz
wadliwą na swój koszt na adres: ul.Ciołkowskiego 24 15-545 Białystok.
7.Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń.
8.Wobec Klienta niebędącego Konsumentem, który zawiera umowę w związku z
prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedawca odpowiada na
zasadach ogólnych wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t.
Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
9.Reklamowany towar jest wysyłany do Klienta Tańszą opcją wysyłki Inpost/ Poczta
Polska
§ 7 Odstąpienie od umowy
1.Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 25 grudnia
2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
2.Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży sklepowi
internetowemu, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w
posiadanie towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać
przesłane w formie elektronicznej na adres: biuro@inizio.pl lub w formie papierowej na
adres: Inizio 15-545 Białystok ul. Ciołkowskiego 24 .
3.Konsument ma obowiązek zwrócić towar do sklepu internetowego w terminie 14 dni od
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4.Sklep internetowy w ciągu 14 dni od otrzymania złożonego przez Konsumenta
oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od
Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy). Zwrotu
płatności sklep internetowy dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie. Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do sklepu internetowego
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.Koszt odesłania zwracanego towaru do sklepu internetowego (opakowanie,
zabezpieczenie, nadanie) ponosi Konsument.
6.Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
towaru.
7.Kupującemu niebędącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od
umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t.
Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
8.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego
Regulaminu.
§ 8 Ochrona danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
2.Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
3.Dane osobowe Klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem
podwykonawców, pracowników lub współpracowników Sprzedającego, świadczących
usługi lub wykonujących pracę w związku z realizacją zamówień oraz podmiotom
świadczącym usługi w zakresie windykacji. Dane osobowe będą udostępnione powyższym
podmiotom wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień i
egzekwowania wykonania zawartych umów.
4.Sprzedawca przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do
kontaktowania się z Klientami oraz do realizacji zamówień złożonych przez Klientów.
Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, powierzone dane osobowe są wykorzystywane, w celu
informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep
internetowy.
5.Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz
żądania usunięcia.
§ 9 Newsletter sklepu internetowego
1.Kupujący ma możliwość zaprenumerowania Newsletter sklepu internetowego
(wiadomości w formie elektronicznej zawierające informacje o aktualnej ofercie
Sprzedawcy, promocjach, rabatach i zniżkach).
2.Newsletter jest bezpłatny i wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego
otrzymywania poprzez wpisanie adresu e-mail w witrynie sklepu internetowego w
okienku ?NAJLEPSZE PROMOCJE Z NEWSLETTERA? i jego wysłanie za
pośrednictwem tej witryny. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta w sklepie internetowym ? z chwilą
utworzenia konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
3.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie
się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości
elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem aktywacji
odpowiedniego pola w koncie Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres biuro@inizio.pl.
§ 10 Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach
konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2.Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3.Do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych z Klientami niebędącymi
Konsumentami właściwy miejscowo będzie sąd powszechny siedziby Sprzedającego.
4.Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego
pod adresem inizio.pl do dnia jego odwołania.
5.Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany
Regulaminu odnoszą się do zamówień złożonych po wejściu w życie przedmiotowych
zmian. Do zamówień przyjętych do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili
złożenia zamówienia.
Załączniki:
Formularz odstąpienia od umowy